301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
28 Mayıs 2018 - Pazartesi 16:12 Bu haber 560 kez okundu
 
KOMPOZİT RÖGAR KAPAĞI VE YAĞMUR SUYU IZGARASI SATIN ALINACAKTIR
Resmi İlan Haberi


BULANCAK BELEDİYESİ BULANCAK SU VE KANALİZASYON İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


Kompozit Rögar Kapağı ve Yağmur Suyu Izgarası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/263789

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

BULANCAK MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI 1 28300 MERKEZ BULANCAK/GİRESUN

b) Telefon ve faks numarası

:

4543181600 - 4543181600

c) Elektronik Posta Adresi

:

bilgi@bulaski.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kompozit Rögar Kapağı ve Yağmur Suyu Izgarası Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Bulancak Belediyesi Bulancak Su Ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Malzeme Deposu

c) Teslim tarihi

:

Malzemeler peyder pey 2018 yılı sonuna kadar bir yıllık süreçte alınacaktır.


3- Yeterlik değerlendirilmesinin

a) Yapılacağı yer

:

Bulancak Mah.Terazi Sok. No:5 Kat:2 Bulancak/Giresun

b) Tarihi ve saati

:

11.06.2018 - 14:30


4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu, 
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Adayın yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu asağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) Aday ve İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Aday ve İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Aday ve İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) Aday ve İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Temin edilecek ürünler 2 (iki) yıllık garanti istenecektir. İki yıllık içinde çıkabilecek tüm arızalardan yüklenici firma sorumludur.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile ilgili döküman 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bulancak Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Bulancak Belediyesi Belediye Meclis Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 200 (iki yüz) takvim günüdür. 

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Kaynak: Editör:
 
Etiketler: ,
Yorumlar
Bizim Gazete
Ulusal Gazeteler
Öne Çıkanlar
Alıntı Yazarlar
Giresun
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Güncelleme: 22.05.2019
Bugün
16° - 22°
Perşembe
17° - 23°
Cuma
17° - 24°
Anketler
Yeni haber sitemizi nasıl buldunuz ?
Giresun

Güncelleme: 22.05.2019
İmsak
03:07
Sabah
04:56
Öğle
12:28
İkindi
16:25
Akşam
19:50
Yatsı
21:32
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 5
<div class = "fb-comments" data-href = "http://yildizhaber.com.tr/haber--82723.html" data-numposts = "50" > </ div>
Haber Yazılımı